Michal Šulek

20 rokov skúseností formovaných pôsobením v nadnárodných IT a telekomunikačných spoločnostiach a z pôsobenia v národných a medzinárodných projektoch zaoberajúcich sa návrhom, vývojom a dodávkami komplexných riešení pre súkromný i verejný sektor. Ako zakladateľ spoločnosti BlueStone, s.r.o. od roku 2007 pôsobí v poradenstve pre oblasti telematických služieb v doprave, elektronického výberu mýta a elektronického zdravotníctva (eHealthCare). Individuálne alebo v spolupráci s expertným tímom inovatívne pristupuje k riešeniu problémov, ktorý vždy prinesie riešenie s prízvukom na efektivitu a diskrétnosť.

20 years of experience formed in multinational IT and telecommunications companies and in national and international projects for design, development and delivery of  comprehensive solutions for private and public sector. As the founder of BlueStone, s.r.o. since 2007 he has been working in the field of consulting for telematics services in transport, electronic toll collection and electronic healthcare (eHealthCare). Individually or in cooperation with an expert team, he takes an innovative approach to problem solving, which always brings solutions with an accent for efficiency and discretion.